Styr på studenterne

Et år er gået siden verden stod på den anden ende, hvis man var i branchen med studenterkørsel. Nu myldrer de nye friske studenter ud fra alle læringsanstalterne, og snart vil gaderne atter lyde af hurra-råb og sang fra ladet af en lastbil. I den anledning har Færdselstyrelsen klarlagt kravene til køretøjerne, og samtidig har man udvidet denne særegne danske tradition, til også at omfatte andre uddannelser end de gymnasiale. Den nye betegnelse er derfor ikke længere studenterkørsel men Eksamenskørsel.

Færdselsstyrelsen har set på kravene om brugen af digitalt kontroludstyr (tachograf) til den slags kørsel, og har nu fastslået at køretøjer der bruges til eksamenskørsel skal være forsynet med en elektronisk tachograf der registrerer køre-hviletid med videre.

Med styrelsens nyeste konklusion på regelsættet er der effektivt sat en stopper for at veteranlastbiler bruges til eksamenskørsel, med mindre altså disse ombygges til at være forsynet med en moderne tachograf.

 

Færdselstyrelsen oplyser om eksamenskørsel

Alle ungdomsuddannelser med en varighed af mindst 2 år er omfattet af de nye regler om eksamenskørsel.

Polititilladelse

Eksamenskørsel forudsætter ikke længere en tilladelse udstedt af politiet. Eksamenskørslen kan umiddelbart gennemføres, når betingelserne i den nye bekendtgørelse er overholdt.

Syn

Alle køretøjer, der anvendes til eksamenskørsel, skal være godkendt af en synsvirksomhed senest 1 år før kørslen finder sted.

Indretningen af køretøjerne skal fortsat opfylde kravene i bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog mv., og indretningen skal ligeledes være godkendt ved syn senest 1 år før kørslen finder sted.

Er synsgodkendelse mere end ét år gammel, skal køretøjet til nyt syn, og efter godkendelsen skal synsvirksomheden påføre synsrapporten, at køretøjets indretning er godkendt og opfylder indretningskravene i bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog mv.

Forsikring

Ejeren af et køretøj, der anvendes til eksamenskørsel, skal have tegnet forsikring, der dækker personskade på de befordrede passagerer.

Hastighed

De til enhver tid gældende hastighedsbegrænsninger skal følges. Hastigheden må ikke overstige 40 km/t i tættere bebygget område og 60 km/t uden for tættere bebygget område.

Eksamenskørsel må ikke finde sted på motorvej eller motortrafikvej.

Herudover gælder der yderligere regler, som man kan læse om i bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog mv.

Optogskørsel

Optogskørsel er kørsel, hvor der befordres personer på ladet af varebiler, lastbiler eller traktorvogntog i forbindelse med karnevalsoptog, byfester, 1. maj-optog og lignende, og ved personbefordring på sættevogn med særlig lav hastighed som led i parader.

Optogskørsel kræver fortsat politiets forudgående tilladelse.

Køre-hviletidsregler

Hvis en veteranlastbil lejlighedsvis anvendes til studenterkørsel mod betaling, må denne kørsel efter Færdselsstyrelsens opfattelse anses for erhvervsmæssig. Det betyder, at studenterkørsel i veteranlastbiler er omfattet af køre-hviletidsreglerne, herunder kravet om installation og anvendelse af tachograf (kontrolapparat).

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...