Ingen snyd, kun forvirring om airbags

I sekretariatet har vi nu fået svar fra SKAT, på de sager vi har sendt til dem vedrørende airbags.

SKAT har ved Motorhistorisk Samråds mellemkomst, gennemgået knapt 20 sager om en eventuel genberegning af registreringsafgift på veterankøretøjer, hvor det kunne se ud til at SKAT selv har glemt at tage højde for et måske manglende tillæg eller fradrag for airbags.

Som vi har fortalt tidligere så var SKAT kommet frem til, at ved beregning af registreringsafgift på et veterankøretøj, skulle der altid noteres 2 airbags i en veteranbil, uanset at der ikke var nogen airbags i bilen. Afmærkningen af 2 airbags kom af at ved 0 eller 1 airbag, skulle der tillægges en strafafgift for manglende airbags, men hvis køretøjet har 3 eller flere airbags så får man i stedet et fradrag i registreringsafgiften. Derfor skal SKATs medarbejdere altid huske på ved beregningen af registreringsafgiften på et veterankøretøj, at indsætte i beregningsmodellen at veterankøretøjet har 2 airbags. Således vil gennemsnittet af tillæg og fradrag totalt give 0 kroner i beregningen.

Efter fornyet gennemgang af sagerne hos SKAT har det vist sig at problemet slet ikke er så stort, og at den omtalte problematik kun gælder for de veteranbiler der er kategoriseret som ikke originale. I en forklaring til Motorhistorisk Samråd skriver SKATs jurist til os:

 ”Når et køretøj af synshallen er kategoriseret som originalt veteran og vi beregner det som sådan, så tager regnemaskine, som ligger i Motorregistret, slet ikke hensyn til antal af airbags. Derfor behøver man ikke i de tilfælde at sætte 2 airbags ind. En original veteranbil kan aldrig få tillæg for manglende airbags.”

Af de små 20 genberegnede sager fandt man fejl i de to af dem, den ene af de to var forældet, og i den anden havde man sat en teknisk årgangsbestemmelse ind på en VW bus, på trods af at bilen var original. Den forældede sag vil nu blive taget op igen, og ved genberegning af afgiften på VW bussen kunne man konstatere at man der faktisk havde sat det rigtige antal ind på trods af at det ikke fremgik af beregningen!

Er man fortsat i tvivl om SKAT har foretaget den rigtige afkrydsning, er man velkommen til at kontakte sekretariatet, men som udgangspunkt vil der ikke være problemer med afgiftsberegningen på originale veterankøretøjer, kun hvor disse er ombygget, skal man være opmærksom på afkrydsningen i skemaerne.

Vi ser med tilfredshed på at sagerne mestendels er beregnet korrekt, men havde gerne set et system der er opbygget så det er mere gennemskueligt for både kunder og medarbejderne selv.

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...