Født i går?

Færdselstyrelsen har i dag barslet med en ny synsvejledning, der som vanligt indeholder en del små og store ændringer. En af ændringerne kommer ud af den nye registreringsbekendtgørelse, at den automatiske datering ændres fra 31. december til 1. januar i produktionsåret.

Det har længe været et ønske fra Motorhistorisk Samråds side at det skulle være muligt at ændre den automatiske datering. Vi har også fundet at der hvor et køretøj fastsættes til en automatiske datering der hedder 31. december, der svarer dette ikke altid overens med køretøjets faktiske årsmodel.

Det er typisk ved import fra eksempelvis USA, at køretøjerne ikke kommer med en specifik dato for første registrering, men kun modelår eller et produktionsår. Det har så hidtil været sådan at da der skal fremgå en specifik dato i Danmark for første registrering, så har det været fastlagt til den sidste dag i året. Da fabrikkerne typisk skifter årsmodel, i slutningen af året, vil det årets første dag altså være mere korrekt for en datering end årets sidste dag.

Fra MhS ønske til effektuering

Motorhistorisk Samråd genfremførte vores ønske i foråret, i forbindelse med et møde i SKATs brancheudvalg, Motorkontaktudvalget, og her blev vi mødet med forståelse for vores argumentation. Ønsket er siden taget med i sagsbehandlingen i forbindelse med den nye registreringsbekendtgørelse. Hvor vi i høringen takkede for at vores ønsker blev taget i betragtning, men samtidig spurgte til hvordan dem der allerede var dateret med 31. 12 skulle forholde sig med hensyn til en ønsket ændring til 1.januar. Vores ønsker fra høringen er nu også taget i betragtning, og vi kan derfor melde at de nye dateringsregler er indført per 1. juli, og at synshallen kan hjælpe med at få ændret den allerede indtastede dato, hvis det skulle være ønskeligt.

I den nye ’Vejledning om syn af køretøjer’ i afsnit 14.05.7 på side 645 står der nu:

Anvendes et køretøjs fabrikationsår, anses køretøjet for registreret første gang på den første dag i fabrikationsåret. Ved indtastning i DMR benyttes feltet »Ibrugtagningsdato«, og der anføres 01.01.xxxx (xxxx er det aktuelle fabrikationsår, eller modelåret, hvis kun dette kendes). Køretøjer, som er registreret før 2012, og som har 31. december som første registreringsdato, kan ved syn få ændret denne dato til 1. januar det pågældende år.

Sådan gør man hvis man har importeret for nylig

I Færdselstyrelsen bemærkninger til ændringerne forklares der hvordan man skal forholde sig hvis ens køretøjer er registreret i 2012 og der efter ”… For nyere køretøjer vil der skulle ansøges hos Færdselsstyrelsen, så det kan kontrolleres, at der ER tale om en administrativ fastsættelse af 31. december som første registreringsdato og ikke en ”korrekt” dato for køretøjets første registrering”.

Ud over at de tekniske forhold kan være udslagsgivende ved at have en forkert datering på køretøjet, så har det også en effekt i forhold til bestilling af historiske nummerplader. Motorhistorisk Samråd har fået en del henvendelser om denne ændring, da importerede biler og motorcykler fra 1976, har hidtil, med den automatiske datering sidste dag i året, måtte kigge i vejviseren efter sorte historiske nummerplader. Nu kan man kigge i kalenderen i stedet. Da køretøjet så med en datering til 1. januar vil være gammel nok til historiske nummerplader.

Motorhistorisk Samråd er meget glade for at blive hørt og for den forholdsvis korte proces der har vist sig at være, fra det bliver fremført overfor SKAT, til det er effektueret.

SENESTE NYHEDER

Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Læs Mere
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...
Læs Mere
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Billeder fortæller ofte en bedre historie i sig selv end lange forklaringer. Vi har derfor her samlet en række billedlige ...
Læs Mere
Hvorfor skulle Originalitetskravet afskaffes?
Hvorfor skulle Originalitetskravet afskaffes?
Herunder følger historien om et lille stykke lovgivning: En flig af en lovbestemmelse, og en afgiftsreform for mere end 30 ...
Læs Mere
Vidtrækkende konsekvenser ønskes
Vidtrækkende konsekvenser ønskes
På dette link kan du hente en pdf-version af vores høringssvar, hvor vi på 4 tætskrevne sider, både roser, men ...
Læs Mere