Veteranbilerne tabte til leasingbilerne

 

  • PRESSEMEDDELELSE

Dansk lovgivning er fyldt med fejl og forglemmelser, og en EU-aftale havde også stillet ændringer frem i lyset. Det til trods må veterankøretøjernes paraplyorganisation, Motorhistorisk Samråd, kigge i vejviseren efter tiltrængte ændringer på afgifterne.

 

Afgiftslovgivning er ofte betegnet som et kludetæppe af rettelser og tilpasninger, der samlet set både virker inkonsekvent, men værre endnu ofte direkte rammer skævt. Positive tilsagn om at ændre dette og den nye EU-definition, havde berettiget skabt forventninger om en retfærdig afgiftslovgivning for fremtiden.

I Motorhistorisk Samråd, der er talerør for de tusinder af ejere af historiske køretøjer i Danmark, der var dette efterårs afgiftsaftale ventet med stor spænding. Siden midt i 90’erne har man fra politisk side ikke rørt ved den måde der beregnes afgift på af et veterankøretøj. Ændringer for de historiske køretøjer har, blandt andet Motorhistorisk Samråd, efterspurgt i årevis.

Systemet som det er i dag, betyder at SKAT skal opbevare ringbindsarkiver med de sidste 100 års gamle prisfastsættelser, for alverdens køretøjer i alle varianter. SKATs manuelle håndtering giver fejl i beregningerne, og er meget omkostningstungt for staten, og det i en tid hvor SKAT så rigeligt har sine udfordringer at slås med.

Samtidig har Europaparlamentet hjulpet en ændringsprocess til den danske lovgivning i gang, ved at aftale en fælles definition og årgangsgrænse, for alle veterankøretøjer i Europa. Trods Regeringen har nedsat et såkaldt Overimplementeringsudvalg, så lykkedes det i foråret for embedsfolkene i Færdselstyrelsen at gradbøje aftalen fra EU, så Danmark atter blev udstyret med en særlig variant af aftalte regler.

Nu er turen kommet til Skatteministeriet og de aftaleparter, de kunne finde til ændringerne af registreringsafgifterne. I mellemtiden havde flere politikere udtalt stor støtte for arbejdet med historiske køretøjer. Enkelte havde endog tidligere selv arbejdet med at fjerne eksempelvis den såkaldte brændstofafgift.

Som det er de fleste bekendt så tog Regeringen og Dansk Folkeparti sig en rum tid med at finde sammen om en løsning vedrørende registreringsafgifterne. Motorhistorisk Samråd argumenterede forud for dette for opdaterede regler for gamle køretøjer.

Nu er det endelige forslag så fremlagt i et lovforslag, og de ellers gode intentioner er ikke blevet indfriet. Vi kan konstatere at det bedste udkomme af aftalen for de historiske køretøjers vedkommende er, at ingenting ændres.

”Jeg er overbevist om at det kun er gennem vores ihærdige indsats forud, at veteranbilerne ikke fik de store stigninger, som kun rammer biler der er yngre end 35 år” siger Motorhistorisk Samråds formand Steen Rode-Møller. Så når formanden kigger lovforslaget igennem, ser han ingen af de gode intentioner paraplyorganisationen blev mødt med inden. ”Jeg ser ingenting der bare ligner den aftale man har indgået i EU om årgangsgrænsen på 30 år” siger formanden med reference til den aftale der ensretter definitionen af historiske køretøjer inden for EU. ”Det undrer mig også at lovforslaget forsat er baseret på informationer om en brugsværdi opfundet i 90’erne, hvor den var 40%, når den her i 2017 ikke skal være højere end 8,82%. Det tyder på bevidst misinformation mod bedre vidende” lyder det bramfrit fra formanden.

Dansk lovgivning er fyldt med forglemmelser og misforståelser, når det kommer til veterankøretøjerne, kan formanden endvidere fortælle lettere hovedrystende ”Brændstofafgiften afskrives til og med bilen bliver 34 år, men når den bliver 35 år, så stiger den igen til 100%” kan han berette. ”Endvidere er systemet så viseligt indrettet at man ikke kan få afgift retur ved eksport, når bilen er ældre end 35 år, og det giver slet ingen mening heller” siger Steen Rode-Møller.

Der er unægtelig mange skæve forhold i dansk lovgivning hvad angår veteranbilerne, eksempelvis er hele grundlaget for afgiftsberegningen på en veteran, det man kalder ”brugsværdien”. Her regner man fortsat med tallet fra 90’erne på 40%, på trods af at den i 2017 beviseligt ikke bør være over 8,82%.

Der var så mange forhold politikerne havde muligheden for at rette, og det er der desværre stadig, og det kan forhåbentlig nås endnu. Politikerne ændrede ingenting, men i stedet bibeholdt de det eneste de tidligere havde besluttet at fjerne: Brændstofafgiften.

Motorhistorisk Samråd kæmper videre for bevarelsen af vores kulturværdier, og vi vil ikke længere stille os tilfredse med politikernes rosenrøde ord og løfter om gode intentioner, når de ikke bliver fulgt op ad handling. Med lovforslaget falmer begge værdier i dette efterår. MhS og de mange danskere, der interesserer sig for gamle køretøjer forventer, at vi arbejder videre, selv om det bliver med en del mere skepsis i forhold til politikerne og deres løfter. Selv om veterankøretøjer er kendetegnende ved høj vedligeholdelse og få årlige kilometer, så er det også for veteranbilsaftaler alt for opslidende, hvis man holder stille og ikke når nogle vegne.

På Motorhistorisk Samråds vegne
Steen Rode-Møller, formand

Billedtekst:

Motorhistorisk Samråd mødtes med Skatteminister Karsten Lauritzen den 13. september til en snak blandt andet om registreringsafgifter på veterankøretøjer.
Med til mødet var Formand Steen Rode-Møller, bestyrelsesmedlem Michael Deichmann og sekretariatsleder Johnny B. Rasmussen

SENESTE NYHEDER

Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Læs Mere
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...
Læs Mere
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Billeder fortæller ofte en bedre historie i sig selv end lange forklaringer. Vi har derfor her samlet en række billedlige ...
Læs Mere
Hvorfor skulle Originalitetskravet afskaffes?
Hvorfor skulle Originalitetskravet afskaffes?
Herunder følger historien om et lille stykke lovgivning: En flig af en lovbestemmelse, og en afgiftsreform for mere end 30 ...
Læs Mere
Vidtrækkende konsekvenser ønskes
Vidtrækkende konsekvenser ønskes
På dette link kan du hente en pdf-version af vores høringssvar, hvor vi på 4 tætskrevne sider, både roser, men ...
Læs Mere