Mange svar på enklere regler

Den 3. juni udsendte Motorhistorisk Samråd det månedlige nyhedsbrev. Denne gang omhandlende en politisk aftale vi og andre organisationer har arbejdet på længe, og som nu ser ud til at kunne blive til virkelighed. Nyhedsbrevet og offentliggørelsen på forskellige medier, har afstedført mange kommentarer. De fleste positive, enkelte negative og ret mange spørgsmål til indholdet.

Den politiske aftale er grundet valget naturligvis endnu ikke blevet til virkelighed, så hvordan det endelig kommer til at se ud, kan være svært at gisne om. Vi vil dog gerne her gerne forsøge at give svar på de fleste af de spørgsmål der stilles.

Nyhedsbrevet kan læses i sin helhed lige her http://motorhistorisk.dk/nyhedsbrev/enklere-regler-paa-vej-for-veterankoeretoejerne/

Hvorfor en kilometerbegrænsning på 4.000 km?

Mange hæfter sig ved de 4.000 km som ministerens embedsfolk har sagt er skillelinjen for at veterankøretøjer på billig afgift ikke må kunne bruges til daglig kørsel.

Organisationerne der står bag det her, har fået oplægget til kommentering. Vi har fortalt ministeren to ting. For det første er en kilometergrænse umulig at kontrollere. For det andet er 4.000 km for lidt hvis der altså absolut skal være en kilometergrænse.

Vi har i stedet budt ind med en anden løsning, som vi mener er en meget bedre løsning for alle, både for staten og for køretøjsejerne.

Med til den debat hører også hvor meget vi rent faktisk kører. Alle undersøgelser påviser at et veterankøretøj typisk kører mellem 600 og 1.500 km om året. Der er jo også den mulighed, som skal tages med, at man jo bare kan vælge ikke at være en del af veteranreglerne, og så kan man jo godt køre mere.

Hvorfor nye regler?

Motorhistorisk Samråd har i flere år været efter den danske definition på et veterankøretøj, der siger at det altid skal fremstå som da det forlod fabrikken. De nuværende danske regler er alt for strikse, de afspejler ikke hvordan historiske køretøjer rent faktisk er, og endnu vigtigere så afspejler de ikke motorhistorien.

Dertil kommer en ændring af afgiftssystemet fra 2017. Den ændring gør det dels praktisk taget umuligt at importere veterankøretøjer i fremtiden, dels sætter en markant stor andel af de nuværende danske registrerede veterankøretøj, i risiko for ekstra tjek, fornyet afgift og dertilhørende bøder.

Hvad betyder afgifterne for mit køretøj?

I 2017 der besluttede folketinget at forhøje det i forvejen forhadte brændstoftillæg. Det hævede man fra 1.000 kr. per km/l som køretøjet har et ringere forbrug end 16 km/l, til 6.000 kr. per km/l som køretøjet har en ringere forbrug end 20 km/l. Det betyder at har du et veterankøretøj der går 10 km/l, så ville tillægget før have været kr. 6.000, men efter de nye regler vil være kr. 60.000, altså en effektiv tillægsforhøjelse oven i afgiften på kr. 54.000.

Ser vi ud over den danske veterankøretøjspark, så vurderer vi at rigtig mange køretøjer står til at miste deres afgiftsmæssige identitet, som det hedder. Altså at køretøjet ikke længere er 100% originalt, således som det foreskrives, og som køretøjet er afgiftsberegnet efter.

Her skal man tage det med at Motorstyrelsens indsatsstyrke, er klar over dette forhold og har taget flere køretøjer ud til kontrol af originalitet, og udstedt bøder og krav om betaling af ny afgift (efter de nye regler).

Er det ikke samrådets interesse at tænke på de historiske køretøjer?

Motorhistorisk Samråds holdning til køretøjers originalitet, er den der beskrevet i FIVAs technical code. Det er den der overvejende grad svarer til EU’s definition, og den der findes i toldreglerne. I vores nyhedsbrev ”Dansk originalitet er en bremseklods” kan man læse mere om emnet. http://motorhistorisk.dk/nyhedsbrev/dansk-originalitet-er-en-bremseklods/

Det overordnede i den holdning, er at et historisk køretøj ikke nødvendigvis er det som forlod fabrikken, da det skal udtrykke det som køretøjet har været brugt til, da det var i almindelig trafik.

Motorhistorisk Samråd ser også gerne at originalitet, ikke er en parameter i lovgivningen. Det bør være noget man i stedet tager hånd om i klubberne. Dermed ser vi også at en ændring af originalitetsbegrebet vil åbne op for flere, og ikke mindst yngre, interesserede i veterankøretøjer.

Hvem er stillere af forslaget?

Motorhistorisk Samråd indkaldte alle organisationerne på området, til et møde i april 2018. Det gjorde vi med henblik på Folketingets beslutning på afgiftsområdet, og med henblik på at skabe støtte til en ændring af definitionen.

De organisationer vi indkaldte, er Forenede Danske Amerikanerbilklubber (FDA), Danish Street Rod Association (DSRA), Motorsportsorganisationen DASU, Custombyggerbranchen under SKAD og FDM. Vi har mødtes flere gange siden, og har afsendt en række notater og kommentarer i fællesskab til politikerne, de politiske udvalg og til myndighederne på området.

Alle organisationer deltager på lige vilkår, og der findes i repræsentantgruppen gode kræfter der professionelt bidrager med input og konkrete arbejdsopgaver. Ofte er det Motorhistorisk Samråds sekretariat der bidrager med praktiske sekretærløsninger, og FDM har været gode til at byde ind med svar på det juridiske og på vores politisk-taktiske muligheder. Det samme gør sig gældende i høj grad for SKADs og DSRAs deltagere. Det er FDAs fortjeneste at få overtalt en bestemt politiker, der nu har fået en aftale istand med Skatteministeren. Til alle andre deltageres tilfredshed.

Har organisationerne rygdækning for deres forslag?

Motorhistorisk Samråd har arbejdet med enklere regler på hele veteranområdet, og på afgiftsområdet i særdeleshed, med rygdækning i vores årlige generalforsamling, kaldet Årsmødet. Her bruges dialog og demokratisk afstemning til at afklare samrådets retning. Årsmødets afstemninger reflekterer altså holdningerne fra 33.000 medlemmer af 119 klubber.

Hvad sker der efter valget?

Efter valget er vi klar til at hjælpe Christiansborg med at se på enklere regler for veterankøretøjer i Danmark

Forslaget fra politikerne er bedre end det vi havde håbet på at få lagt frem, men det blev også lagt frem kort før valget. Vi har nu afleveret vores kommentarer til Skatteministeriets departement, og må nu som andre afvente valgresultatet. Organisationerne har aftalt, at vi straks efter valget mødes for at finde ud af hvordan vi får forslaget hele vejen i mål. Det kan vi ikke gøre, før vi kender Folketingets sammensætning.

Vi håber forslaget nyder medvind, for uanset de begrænsninger der er lagt frem, så er det bydende nødvendigt at få ryddet op i reglerne. Det gælder både for dem der vil importere i fremtiden og dem der allerede i dag er ejere af et registreret veterankøretøj.

Derpå kommer dialogmøder med alle politiske interessenter, der kommer (forhåbentlig) et konkret forslag hvor der er taget højde for vores holdninger, og der kommer en høringsfase hvor alle kan byde ind med deres holdning.

Vi håber at ovenstående giver svar på mange af de spørgsmål, som nyhedsbrevet er afstedkommet. God læselyst.

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...