Ny formand for Motorhistorisk Samråd

Søren Jacobsen, ny formand for MhS.

Motorhistorisk Samråd der er paraplyorganisation for veterankøretøjsklubberne i Danmark, og den officielle repræsentant i den internationale organisation FIVA, har på deres årsmøde i weekenden valgt en ny formand.

Søren Jacobsen afløser Anders Nannerup, som lørdag den 24. november på organisationens Årsmøde i Odense takkede af efter tre år i bestyrelsen – heraf to år på formandsposten. Den nye formand er 35 år og fra København, han har en meget bred interesse i veterankøretøjer, hvor dog gamle luftkølede folkevogne og ældre motorcykler, som eksempelvis det hedengangne solide engelske mærke BSA, nyder den største opmærksomhed i den aktive garage.

Siden sidste år, hvor Søren Jacobsen indtrådte i organisationens bestyrelse, har han på tæt hold oplevet hvor meget hobbyen, og de krav der stilles til den, har flyttet sig, og hvordan bestyrelsen har formået at flytte med.

— Det er særdeles glædeligt, at vi fortsat oplever vækst i antallet af medlemsklubber i Motorhistorisk Samråd. Anerkendelsen såvel inden for hobbyen som hos politikere, myndigheder og offentlighed, ser jeg som et resultat af den udvikling og professionalisering, som Motorhistorisk Samråd i de seneste år har gennemgået, og vi står nu stærkt som den motorhistoriske hobbys samlede talerør, siger Søren Jacobsen, som til daglig arbejder som projektleder i transportbranchen.

— Vi oplever at der er politisk interesse for bevarelsen af de historiske motorkøretøjer, men vi vil arbejde for at øge vores viden om hobbyens samfundsøkonomiske værdi og stærkt begrænsede miljøpåvirkning. Det er samtidig nødvendigt, at MhS er hobbyens vagthund og sikrer, at vi fortsat kan bruge “gårsdagens køretøjer på morgendagens veje” under rimelige vilkår og at vi ikke bliver glemt eller kommer i klemme i lovgivningen, siger Søren Jacobsen om fremtiden i Motorhistorisk Samråd, og det arbejde der ligger forud.

Trods en ihærdig indsats gennem mange år fra entusiastiske veteranfolk, for at bedre forholdene, så bliver listen til stadighed længere. I de senere år er der således sket forbedringer for veterankøretøjerne med blandt andet udvidelse af ordningen med historiske nummerplader for køretøjer indtil 1976. Motorhistorisk Samråd ønsker dog fortsat, igennem dialog med politikkerne på Christiansborg, Skat og relevante parter, at arbejde for:

  • En ændring af veterangrænsen fra 35 år til 30 år (på linje med de øvrige EU lande)
  • En rummelig definition af historiske motorkøretøjer i lovgivningen
  • En ændring af brændstoftillægget så det afspejler den faktiske miljøpåvirkning fra historiske motorkøretøjer
  • Rimelige import og eksportvilkår
  • En ændring af registreringsafgiften fra individuel vurdering til fast enhedspris for historiske motorkøretøjer
  • Historiske nummerplader til alle typer af historiske køretøjer

Gennem konstruktiv dialog og konkrete løsningsforslag, vil Motorhistorisk Samråd og den nye bestyrelse arbejde for en bedring, der sikrer muligheden for at bevare denne hobby, ikke kun til glæde for de mange medlemmer i klubberne, men for den danske kulturarv som helhed.

Motorhistorisk Samråds årsmøde var særdeles godt besøgt med 97 delegerede, som repræsenterende 86 klubber, der samlet har godt 32.000 medlemmer med interesse for historiske motorkøretøjer. På årsmødet blev der optaget fem nye klubber, således at der nu er 91 klubber tilknyttet paraplyorganisationen Motorhistorisk Samråd.

Årsmødet betød et par ændringer i bestyrelsen, da Michael Almind og Allan Laxby valgte at udtræde af bestyrelsen efter henholdsvis to og et år i bestyrelsen. Bestyrelsen består nu, udover den nye formand Søren Jacobsen, af Christiane Schaumburg (genvalgt), Henning Thomsen (genvalgt), Niels Jonassen (genvalgt), Peder Jensen (nyvalgt), Lars Genild (nyvalgt) og Jørgen Kjær (nyvalgt).

Med en entusiast som Søren Jacobsen i spidsen, der bliver det et travlt år for Motorhistorisk Samråd og den nye bestyrelse.

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...