Kørelys på veteranen

En henvendelse til sekretariatet har givet anledning til at repetere vedtægterne for at føre kørelys på veterankøretøjer.

Det er en almindelig misforståelse at kørelys på veterankøretøjer, såvel biler som motorcykler ikke er nødvendigt. Det er dog en sandhed med modifikationer, i det at denne undtagelse i bekendtgørelsen kun gælder køretøjer der er ældre end 1951.

Ved indførelsen af loven om kørsel med kørelys i 1990, blev der den 17. september dette år indført end ændring til bekendtgørelsen om køretøjers indretning og udstyr m.v. (BEK nr. 154 af 20. april 1977). I bekendtgørelse 647 af 17. september 1990 lyder det:

 

» § 42 a. Kørsel uden for lygtetændingstiden kan ske uden iagttagelse af reglerne om anvendelse af nærlys, tågeforlygter eller særligt kørelys, jf. færdselslovens § 33 a, i følgende tilfælde:

1) Med motordrevet køretøj som led i dets opbygning eller reparation, og

2) ved lejlighedsvis kørsel med motorkøretøjer, som er registreret første gang inden den 1. januar 1951 (veteranbiler og -motorcykler).«

Det er derfor korrekt at veterankøretøjer ikke nødvendigvis skal føre kørelys, men at denne undtagelse kun gælder ved lejlighedsvis kørsel, og kun for de køretøjer (bil og mc) der er indregistreret første gang før 1. januar 1951.

SENESTE NYHEDER

Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Læs Mere
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...
Læs Mere
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Billeder fortæller ofte en bedre historie i sig selv end lange forklaringer. Vi har derfor her samlet en række billedlige ...
Læs Mere
Hvorfor skulle Originalitetskravet afskaffes?
Hvorfor skulle Originalitetskravet afskaffes?
Herunder følger historien om et lille stykke lovgivning: En flig af en lovbestemmelse, og en afgiftsreform for mere end 30 ...
Læs Mere
Vidtrækkende konsekvenser ønskes
Vidtrækkende konsekvenser ønskes
På dette link kan du hente en pdf-version af vores høringssvar, hvor vi på 4 tætskrevne sider, både roser, men ...
Læs Mere