Står dine emaljeplader til at redde?

Udskyd det periodiske syn frem for at afmelde køretøjet

I Sekretariatet hører vi af og til om problemet med at udskyde et syn fordi et køretøj er under renovering, der mangler vigtige reservedele, eller andet der gør at man ikke kan overholde den af trafikstyrelsen fastsatte tidsfrist. Navnlig hvis der på køretøjet sidder et par originale emaljeplader, er det af stor vigtighed at disse ikke bliver indleveret til motorkontoret, hvis det på nogen måde kan undgås.

Man kan vælge at lade sit køretøj stilstandsforsikre, og så på den måde udskyde synsdatoen. Der er dog en vis procedure der skal følges for at dette skulle kunne lade sig gøre, inden for den tidsramme der er inden køretøjet falder for syn, og landbetjenten henter de gamle nummerplader. 

I Motorhistorisk Samråd ligger det os meget nært at bevare de gamle emaljeplader som er en væsentlig del af vores kulturhistorie, så for at udlede hvad der er processen, har vi  været i kontakt med både forsikringsselskaber og Trafikstyrelsen. Det er nemlig ikke nok at blot stilstandsforsikre og så tro den hellige grav er velforvaret der efter.

Trafikstyrelsen oplyser og anbefaler at står man i en sådan situation, så starter man med at sende en ansøgning til dem enten på syn@trafikstyrelsen eller med et brev til Trafikstyrelsen, Edvard Thomsens Vej 14, 2300  København S. Her i beskriver man naturligvis hvad det er for et køretøj, og der ud over med hvilken begrundelse man ønsker at udsætte periodesynet. Da sagsbehandlingen kan tage noget tid, så er det en god ide at gøre dette straks man får indkaldelsen.

Når styrelsen har behandlet ansøgningen, og man står med en godkendelse på udsættelse af synsdatoen, så kan man gå til sit forsikringsselskab og bede om at få køretøjet stilstandsforsikret. Forsikringsselskabet er under normale omstændigheder ikke interesseret i at opbevare køretøjets nummerplader, men de kan dog kræve dem afmonteret og placeret under lås og slå. Man henvender sig derpå til Trafikstyrelsen igen med de nye forsikringspapirer, som derpå bekræfter ordningen.

I Motorhistorisk Samråd, håber vi at mange vil tage ved lære af dem der er kommet i klemme ved dette, således vi undgår at oprindelige emaljeplader indleveres til Skats Motorkontorer, og dermed forsvinder for evigt.

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...