Nyt fra FIVA om EU

Efter måneders debat er Europarådet og Europaparlementet nået til enighed om et forslag til en tekst omkring ensretningen af periodesyn i alle EU lande.

Opdatering på køretøjssikkerhedspakken

I den forbindelse har FIVA udsendt et nyhedsbrev, der lidt mere indgående forklarer hvor langt arbejdet er nået, og de videre tidsperspektiver. Nyhedsbrevet forklarer at trods enighed om teksten, så mangler der stadig en bid vej, da teksten ikke formelt er blevet adopteret af de forskellige institutioner.

Så vidt FIVA oplyser i nyhedsbrevet, så indeholder teksten blandt andet følgende:

  • Forslaget vil blive vedtaget som et direktiv og ikke en lov. Det betyder at landende ikke skal adaptere forslaget hele ordlyd, men kan vælge at tilrette teksten efter råd fra blandt andet Motorhistorisk Samråd.
  • Forslaget indeholder også en undtagelse for historiske køretøjer. Hvilket betyder at medlemslandende kan bibeholde de eksisterende regelsæt for disse køretøjer. Man opfordrer derfor FIVA’s organisationer til at indgå i dialog med de nationale myndigheder, om hvordan historiske køretøjer tilpasses synsreglerne.
  • For at kunne undtage historiske køretøjer i forslaget, er man blevet nød til at definere hvad et sådan køretøj er. Teksten omkring definitionen i forslaget skulle lyde som følger:

Hvilket som helst køretøj som anses historisk af medlemslandendes registreringsmyndigheder, eller en af dem udpeget autoritet, og som opfylder følgende krav:

 

  • Det blev produceret eller registreret, første gang for mindst 30 år siden.
  • Den specifikke type, som defineret i national eller EU lov, er ikke længere i produktion
  • Køretøjet bevares og vedligeholdes historisk korrekt og er i original stand. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer ved køretøjets hovedkomponenters tekniske karakteristika.

FIVA kender endnu ikke alle detaljer vedrørende moderne køretøjer, men forstår at personbiler og lette varevogne, skal synes første gang efter fire år, og her efter hvert andet år.

Det vil fortsat være muligt at værksteder, der foretager reparation også kan syne køretøjet, såfremt myndighederne kan fastslå at synet uden tvivl foretages objektivt.

Fra 2022 vil tunge motorcykler blive en del af periodesyn, med mindre medlemslandet har indført alternative sikkerhedsaspekter for disse, hvor i der er taget hensyn til de seneste 5 års uheldstatestik. Hvis man vælger at inkludere tunge motorcykler i periodesynsreglementet, så vil testmetoder, synsteder og synsperioder skulle vedtages af medlemslandet.

EU har en ny plan, det er er en Urban Mobility Plan

Ud over en opdatering af køretøjssikkerhedspakken, så bringer FIVA’s nyhedsbrev også EU-nyt om tankerne omkring en “Urban Mobility Plan”. Det er en plan der skal samle tankerne omkring den stigende forurening og øgede trafiktæthed. Sigtet er blandt andet at arbejde hen imod intelligente transport systemer, der skal forbedre transport af gods i byerne. Den vil også se på en mulig harmonisering af den måde miljøzoner effektueres i Europas store byer. Disse administreres på en højest forskelligartet måde byerne i mellem, her vil en ensretning kunne bidrage til en større forståelse.

Yderligere information om EU

Ud over ovenstående meget vigtige opdateringer, så kan man i nyhedsbrevet fra FIVA læse om hvordan medlemslandende er imod kommissionens forslag til en infrastrukturplan for alternative brændstoffer og om Europa kommissionens 2020 plan, omkring forbedring af luftforurening.

Man kan downloade og læse hele nyhedsbrevet på engelsk via dette link

 

SENESTE NYHEDER

Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Billeder fortæller ofte en bedre historie i sig selv end lange forklaringer. Vi har derfor her samlet en række billedlige ...
Hvorfor skulle Originalitetskravet afskaffes?
Hvorfor skulle Originalitetskravet afskaffes?
Herunder følger historien om et lille stykke lovgivning: En flig af en lovbestemmelse, og en afgiftsreform for mere end 30 ...