Glem ikke de originale nummerplader

Med ikke mindre end 36 ændringsforslag er der en ny registreringsbekendtgørelse på vej fra Skatteministeriet. Den langt overvejende del af ændringsforslagene drejer sig om indregistrering i Danmark af udenlandske køretøjer med udenlandske ejere, et område der ikke har særlig interesse for Motorhistorisk Samråd.

Et par af ændringsforslagene drejer sig dog om andet, og navnlig er forslag nr. 26 særligt interessant. I det at dette forslag omhandler fastmontering af nummerplader, eller rettere er forslaget en undtagelse for fastmontering, for det de selv benævner “historiske nummerplader”.

 I samrådets høringssvar af 12. juli 2013, omkring de foreslåede skærpede krav til fastmontering af nummerplader, slog vi til lyd for at “Emaljenummerplader og andre nummerplader fra før 1976 samt nyproducerede tidstypiske nummerplader fortsat bør kunne befæstes på køretøjer i deres oprindelige udførelse” Desværre måtte vi i første omgang konstatere at Skatteministeriet ikke tog højde for vores ønsker, og de foreslåede ændringer blev vedtaget uden ændringer. Dette er så kommet til at betyde at alle nummerplader, hvad enten
det er nyproducerede emaljeplader, gamle originale, eller nyere reflekterende alu-plader, skal være fastmonteret med de af Skat udleverede bolte og plastikhætter. Senere blev der dog gjort mulighed for at man kunne ansøge om alternative monteringsmetoder, hvor der skulle medfølge tekniske beskrivelser, og udtalelser fra et teknisk prøvningslaboratorium.

Til trods for det umiddelbart nedslående faktum at vores relevante ønske ikke blev hørt i første høring, så har ønsket alligevel fundet et fodfæste i ministeriet, og er derfor kommet med i denne høring omkring de andre ændringer til registreringsbekendtgørelsen.

Det finder Motorhistorisk Samråd overordentlig positivt, og det viser os at det betaler sig at argumentere sagligt og vedholdende, uanset hvor stor eller lille sagens indhold kan være.

Der er dog dryppet en smule malurt i bægeret, i det at høringsmaterialet kun omtaler “Historiske nummerplader”, hvilket er den almindelige betegnelse for nye reproducerede emaljeplader. Vi har derfor måtte bruge høringssvaret på at korrigere Skatteministeriet, og henvise til den korrekte betegnelse i Bekendtgørelse af lov om registrering af køretøjer (LBK nr. 16 af 09/01/2013) §7 stk. 4. hvor i den type nummerplader betegnes “historisk korrekte nummerplader”. Tilføjelsen af det lille ord “korrekte” er ret vigtig i forhold til vores videre arbejde med at få rettet de historiske nummerplader ind, så de tilsvarer de oprindelige videst muligt.

Desuden så er det så kun de reproducerede emaljenummerplader der er nævnt som muligt at undtage for fastmontering, der bliver ikke taget højde for de få tilbageværende originale, lige som at de reproducerede plader kun fås i sort emalje, og høringen derfor ikke tager højde for de andre typer af emaljenummerplader der er (som gule plader, plader til trailere, campingvogne og traktorer)

I vores høringssvar, der kan hentes i sin helhed via dette link: Høringssvar om ændringer til registreringsbekendtgørelsen Slår vi derfor til lyd for at der ikke skal være krav om fastmontering af nogle emaljeplader, hvad enten det er nye reproducerede eller originale.

Kravene til fastmontering af nummerplader på alle biler skal først være udført inden 15. november 2015, vi har dog også anmodet Skatteministeriet om at undtagelsen overfor emaljeplader, skal træde i kraft med det samme, således vi ikke risikerer at originale emaljeplader uforvarende bliver skadet, ved at søge alternative monteringsmetoder.

(Redigeret: Link til høringssvar er rettet 14-07-14 kl. 08.25)

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...