Opdaterede nyheder fra FIVA

FIVAs logoI Danmark gør vi god brug af at have en repræsentant direkte ind i det internationale samarbejde omkring de historiske køretøjer. Motorhistorisk Samråd har valgt at prioritere væsentligheden i at have en person i FIVAs centrale kommission der håndterer alle de lovgivningsmæssige aspekter der er ved den fortsatte brug og bevarelsen af veteranbiler og veteranmotorcykler.

Det er vores bestyrelsesmedlem Lars Genild der for tiden indgår i FIVAs Legislation Commision (LC), på vegne af Danmark. Det giver MhS god indsigt i arbejdet i FIVA, og direkte mulighed for at påvirke sagsgangen i den store organisation på et særdeles væsentligt område.

 Lars Genild har senest været til møde i LC kommissionen for tre uger siden, et møde der blev afholdt i Paris. På mødet kunne Lars Genild medbringe spørgsmålet om andre landes brug af digitale kontrolapparater i lastbiler, på vegne af MhS. LC håndterer en lang række sager der primært har oprindelse i EU, og som på den ene eller den anden måde berører ejerskabet af de historiske køretøjer.

LC monitorerer hvad der rør sig i EU gennem deres lobbyist, Andrew Turner, og igennem den gruppe af veteraninteresserede politikere der er inviteret til at mødes i den såkaldte “Historical Vehicles Group” under Europa Parlamentet, organiseret af Bernd Lange fra det tyske SPD. Næste gang Historical Vehicles Group indkalder de europæiske politikere til et møde i gruppen er 5. marts, hvilket vil være første gang i den nye parlamentssamling. Her vil man orientere parlamentarikerne om hvilke udfordringer der er for de historiske køretøjer, hen over den næste 5 års periode.

For tiden har man stort fokus på et forslag der skal gøre det nemmere (og billigere?) at registrere køretøjer på tværs af landegrænserne i EU. Det er dog med stor frygt at de danske politikere ser på dette forslag, der fuldt udrullet helt kan underminere dansk økonomi. Forslaget vil gøre det en hel del nemmere at indkøbe biler i andre EU lande og bruge dem indregistreret i eksempelvis Danmark.

LC følger også eksempelvis med i hvad der sker på drivmiddel-fronten. Det er jo ikke så uvæsentligt hvor det marked bevæger sig hen hvis vi fortsat skal holde “Gårdsdagen køretøjer på morgendagens veje”, som er vores målsætning. Her kan LC oplyse at en lang række byer og interessesammenslutninger har opfordret Europakommisionen til at give de elektriske køretøjer et “energy boost”, altså at opprioritere elektrificering af den europæiske vognpark.

Lidt i samme boldgade er FIVA bekymret for den beslutning man har taget i Frankrig, der nu vil tillade tilsætning af op til 8% biomasse til Diesel. Hvis det breder sig til andre lande vil det betyde en generel forringelse af de Dieselprodukter vi også køber i Danmark.

I MhS har vi yderligere to markante personer i FIVA. Det er vores officielle repræsentant i organisationen, Henning Thomsen, og vores markante og mangeårige bestyrelsesmedlem Niels Jonassen. Der har begge for nylig været af sted til et såkaldt steward-seminar, der blev afholdt i Grækenland. FIVA Stewards bruges blandt andet til at verificere et køretøjs historik, hvilket er væsentligt hvis man vil deltage i nogle af de store internationale veteranbilsløb verden over. Der kan vi for øvrigt nævne at FIVA World Rally for biler i år finder sted i slutningen af juni i Schweiz. Et tilsvarende i begyndelsen af juli for motorcykler, finder sted i Andorra.

For interesserede kan man læse mere om FIVA, og hvilket arbejde der foregår i referatet fra seneste generalforsamling der for nylig er lagt op på organisationens hjemmeside. Link til FIVA General Assembly 2014

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...