Dengang Danmark producerede biler

Samlebåndsaktivitet i sydhavnen

Der blev samlet mere end 325.000 fordvogne på deres fabrik i Københavns Sydhavn

Branchebladet Motor-Magasinet har sat spot på De Danske Bilimportørers 75 års jubilæum. Det har de gjort med en række spændende artikler der dels er interviews med branchefolk og politikere, og dels historiske tilbageblik.

Et 75 år jubilæum inden for bilbranchen, er noget Motorhistorisk Samråd forstår at værdsætte, vi har derfor spurgt Motor-Magasinet om lov til at genbruge en af deres artikler Vi har valgt Jens Jessens artikel om den ikke helt ubetydelige bilproduktion der har været på dansk jord.

På den her måde kan vi sige tak for ihærdig indsats, og tillykke med jubilæet til De Danske Bilimportører

Se flere artikler fra serien via dette link: http://www.motormagasinet.dk/topic/view/107/dbi_75_ar

Besøg De Danske Bilimportører her 

Dengang Danmark producerede biler

Af Jens Jessen for Motor-Magasinet

Danmark var engang en betydende bilproducent, og i runde tal blev der produceret omkring en million biler på dansk jord

Hos den danske afdeling af Fords samlefabrik i København besluttede man sig for i 1922 at udvide aktiekapitalen til 30 millioner kroner. Samme år købte man en grund i Sydhavnen, hvor man opførte en ny og tidssvarende samlefabrik. De 11.000 kvadratmeter store bygninger blev officielt indviet den 15. november 1924, og knapt to år senere løb Ford T bil nummer 100.000 af båndet. Da tiden randt ud for de dansk producerede Ford T biler den 19. august 1927, lå fabrikken stille indtil den 17. juli 1928, hvor arbejderne havde travlt med at omlægge produktionen til den nye Ford A.

Fabrikken blev i løbet af halvtredserne ikke prioriteret særligt højt, og mængden af dansk producerede Ford biler svandt stille og roligt ind. Man tog konsekvensen, og Ford lukkede fabrikken i 1965. Man havde på det tidspunkt samlet og produceret ikke mindre end 325.482 Ford biler.

Danske GM og Opel biler

General Motors samlefabrik i Aldersrogade

På samlefabrikken i Aldersrogade i København løb der i 1965 18 nye biler af båndet hver time

Da General Motors’ danske samlefabrik stod færdig i 1923, var William Knudsen i spidsen for hele GM-koncernen. Også General Motors’ ønskede at producere uden for USA, og igen var det William Knudsen, som foreslog Danmark. Fabrikken blev General Motors første samlefabrik uden for USA og Canada. Efter krigen blev GM’s gamle lokaler for små, og i 1947 kørte den sidste bil af båndet i de gamle lokaler. Man havde allerede før krigen bygget fabrikshaller i Aldersrogade, så dem tog man i brug, og med det fordobledes fabriksarealet i forhold til tidligere. I 1957 fejrede man, at man havde produceret ikke mindre end 200.000 danske GM-biler og i 1965, samtidig med Ford nedlagde deres produktion i Danmark, var man oppe på at producere 18 nye biler i timen.

Oliekrisen

Alt gik godt indtil omkring 1969, hvor det blev mere og mere tydeligt, at man var nødt til at producere flere biler for at kunne være rentable. Fra General Motors’ side beslutter man sig for at udvide fabrikken, så man kan forsyne hele Nordeuropa med dansk producerede GM- og Opel-biler.

Men ingen kunne dengang forudse de langtrækkende konsekvenser af den oliekrise, som i 1973 gav os bilfrie søndage og generelle hastigheder på 60 og 80 km/t. Nedgangen i bilsalget faldt som en raket.

Fra dansk side blev der ført forhandlinger med regeringen om at sætte afgiften ned på dansk producerede biler. Men der blev talt for døve øren, og tidligt i året 1974 tog man beslutningen om at lukke fabrikken. GM’s fabrik i Danmark nåede op på at lave ikke mindre end 584.098 biler i perioden fra 1923 indtil lukningen i 1974.

Én million danske biler

I Varde lå en stor klargøringsfabrik for British Leyland koncernen

De populære Morris Marina’er klargøres i Varde

Lægger man både de biler som Ford og GM producerede på dansk jord sammen, når man alene op på 909.560 biler. Men ikke kun Ford og GM samlede biler. Dansk A/S Scania-Vabis fremstillede meget tidligt både person- og lastbiler. Bohnstedt-Pedersen samlede blandt andet DKW, Wanderer, Mercedes og Chrysler biler, DOMI samlede Morris og senere var der klargøring af BMC bilerne i Varde. Nordisk Diesel samlede Standard 8 og 10 samt Standard Vanguard. Disse tre mindre firmaer samlede kun få biler i forhold til de to store, og de havde heller ingen eksport, men et forsigtigt skøn er 25.000 til 50.000 biler, og det bringer det totale antal dansk samlede biler op omkring

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...