Positiv udvikling giver lavere forsikringspriser

At forsikringsbranchen er en uoverskuelig størrelse set med veterankøretøjsejerens briller, kommer nok ikke som den store overraskelse. Det er også den erkendelse Motorhistorisk Samråd ind til videre er kommet frem til, i vores forsøg på at kortlægge krav og prisniveau for nylig.
Den uigennemskuelige konkurrence rådes der til en vis grad bod på, hvis selskaberne tilbyder et fornuftigt lavt prisleje. Gennemsnitlig er veteranfolket nogle der passer på deres ting, og de kører generelt påpasseligt i trafikken, som en naturlig følge af den personlige investering såvel økonomisk, som i tidsforbrug i garagens mørke.

 

RUNA nedsætter priserne med 40%

Det er på den baggrund glædeligt at konstatere når et af selskaberne tager konsekvensen af at de oplever færre anmeldte skader på deres veteranforsikringer, og nedsætter prisen på deres produkter.

Det er selskabet RUNA Forsikring der har udsendt en pressemeddelelse, hvor i det fremgår at deres medlemmer anmelder færre skader, hvilket giver dem et overskud der tilbagebetales til deres medlemmer. Sektionsdirektør for Salg & Rådgivning, Gitte Hansen fortæller at prisen bliver sat ned med 40% per 1. april 2016 (prisnedsættelsen gælder ikke vejhjælp og afgifter til staten). Prisnedsættelsen vil gælde for nye medlemmer, mens eksisterende medlemmer vil mærke prisfaldet næste gang deres forsikring fornyes.

I forbindelse med omlægningen af priserne, fortæller pressemeddelelsen at man vil forbedre overblikket, og samle deres veteranforsikringer under en såkaldt tarif, der skal ensrette dækning og selvrisici. Hvilket naturligvis hilses velkommen af MhS.

 

Konkurrenterne i markedet er opmærksomme

Hos de konkurrenter som samrådet har været i kontakt med, er meddelelsen fra RUNA også modtaget. Hos Alm. Brand der gennem deres afdeling Nordisk Veteran, også er meget store på det danske marked for veteranforsikringer, fortæller deres pressechef Kristjan Jørgensen, at antallet af anmeldte skader har holdt sig nogenlunde konstant igennem de seneste mange år. Kristjan Jørgensen kunne desuden også fortælle at selskabet for nuværende ikke har planer om prisjusteringer på veteranbilsforsikring. ”Vi er dog meget opmærksomme på udviklingen i markedet, og tilpasser os selvfølgelig løbende der, hvor vi mener, det er nødvendigt” fortæller han til Motorhistorisk Samråd.

En anden af branchens markante spillere er AROS Forsikring, hvor vi har talt med direktør Morten Dissing. AROS forsikringstilbud til veteranejerne er lidt nyere, end de mere etablerede selskaber, og Morten Dissing finder at veteranbranchen er et gode for forsikringsbranchen som helhed, hvor de ser en positiv udvikling i antallet af skader.

Morten Dissing opfordrer dog til at man ved gennemgang af selskabernes prisniveau husker at sammenligne alle fakta, her under tiltag med nye forhøjede selvrisici. AROS Forsikring søger at produktforberede og tilpasse deres tilbud, som de fornylig har gjort med tilføjelsen af en førerulykkesforsikring uden beregning, siger Morten Dissing

 

Ringe risiko med veterankøretøjer

For et par år siden foretog Motorhistorisk Samråd, på vegne af den internationale veterankøretøjsorganisation FIVA og analyseinstituttet GfK, en analyse af brugen og ejerskabet af historiske køretøjer. Blandt de mange oplysninger der kom frem i undersøgelsen var en vurdering af skader der involverede veterankøretøjer. FIVA undersøgelsen viste at blot 1% af veterankøretøjerne bliver involveret i uheld. Dette tal bekræftes af en tysk undersøgelse på området fra 2010/2011 der udtalte at historiske køretøjer er 8-9 gange mindre tilbøjelige til at blive involveret i uheld end alle andre biler.

Motorhistorisk Samråd ser frem i mod den dag, hvor forsikringsbranchen honorerer ejerskabet af et historisk køretøj, med ikke blot lavere priser men også mere ensartede, og primært gennemskuelige forsikringstilbud.

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...