Veteranbiler giver overskud i skrotkassen

Veteranbiler giver overskud i skrotkassen

7. oktober 2016

Fra Miljøstyrelsen, har Motorhistorisk Samråd, fået tilsendt et omfattende høringsmateriale der omhandler forslag til ændringer af den såkaldte skrotningsordning. Ændringsforslagene omhandler såvel ændringer til loven, som ændringer til bekendtgørelsen.

Ændring gav utilsigtet virkning

Intentionen med lovforslaget, er at nedbringe det meget store overskud der er oparbejdet gennem de senere år, efter den seneste lovændring på området. Tilbage i 2013 blev det miljøbidrag der betales til ordningen, over køretøjernes forsikringer, hævet fra 60 kr. til 101 kr. Samtidig sænkede man den godtgørelse der kunne udbetales ved skrotningen af køretøjet. De to fakta har gjort at der i dag er akkumuleret et meget stort overskud i ordningen, da man på den måde har reduceret incitamentet til at få skrottet ved en miljøgodkendt ophugger.

Ønsket med lovændringen er altså at få nedbragt overskuddet, og at få flere væk fra de ulovlige ophuggere. Med en nedsættelse af miljøbidraget og ved at øge skrotningsgodtgørelsen, samt bedre information, vil man over de næste 4 år få flere biler ind hos de miljøcertificerede skrotningsvirksomheder.

Hos Motorhistorisk Samråd har vi konstateret, at veterankøretøjerne også bidrager til overskuddet i skrotningsordningen, da disse også betaler via miljøbidraget, og kun i et marginalt antal tilfælde vil blive afhændet som skrot.

Giver 4,5 mio. uden at få noget til gengæld

Motorhistorisk Samråds løsningsforslag er derfor ganske lige til. Vi har bedt ministeren se på et ændringsforslag til lovforslaget om miljøbidraget. Ændringsforslaget går ud på at veterankøretøjer undtages for at betale til en ordning vi ikke benytter os af, og derfor er med til at skabe et uønsket stort overskud i. Vores tal viser at der er omkring 45.000 køretøjer der betaler til denne ordning, hvilket tilfører ordningen 4,5 mio. kroner årligt. En ordning hvorfra veterankøretøjsejerne kun i meget sjældne tilfælde vil hæve fra.

En del af forslaget der nu er i høring, handler også om gennem mere information at få flere køretøjer korrekt miljøbehandlet ved ophug. Det er tanken at Miljøstyrelsen skal tilføres ekstra midler til en kampagne med det formål, der skal køre hen over de næste år.

Veteranfolket vil informeres

Motorhistorisk Samråd har for år tilbage udgivet en pjece der skal oplyse veterankøretøjsejere om at være miljøbevidste, og om korrekt håndtering af de miljøfarlige stoffer der er i en bil eller en motorcykel. Med de mange nye veteranejere der er kommet til, hen over de senere år, og det større fokus der er på behovet for at passe på vores natur og miljø, mener vi der er behov for at genudgive disse informationer i en ny udgave. Som en del af vores høringssvar opfordrer vi derfor til at Miljøstyrelsens folk, hjælper MhS, såvel økonomisk som praktisk, med at få sat en informationskampagne på benene, der er rettet særligt mod ejere af historiske køretøjer.

Samrådet høringssvar kan downloades og læses i sin helhed via dette link

SENESTE NYHEDER

Når man køber projekter er det vigtigt at sikre sig de er komplete, og at dele der bruges er de originale, ellers koster det kassen i afgifter
Når standen påvirker prisen, påvirkes afgiften
Mange ting kan have indflydelse på prisen når man køber i udlandet, men når først bilen eller motorcyklen er her ...
Læs Mere
Udskydelse af Årsmøde 2020
Udskydelse af Årsmøde 2020
Det skal herved meddeles, at bestyrelsen i enighed har valgt at udskyde vores årsmøde, som skulle have været afholdt den ...
Læs Mere
Mangler du i statistikken?
Mangler du i statistikken?
I de her dage er der præcis en måned til afslutningen af FIVA’s undersøgelse omkring brugen og ejerskabet af historiske ...
Læs Mere
Australsk ordning vil tilskynde ejerskab af historiske biler
Australsk ordning vil tilskynde ejerskab af historiske biler
Transportminister Rita Saffioti i den australske stat Western Australia, har meddelt at man fra 2021 vil indføre nye regler for ...
Læs Mere
Om at svare på det man ikke bliver spurgt om
Om at svare på det man ikke bliver spurgt om
I et høringsoplæg fra Skatteministeriet, vælger Motorhistorisk Samråd ikke at svare på det der bliver spurgt om. Vi giver istedet ...
Læs Mere