Veteranbiler giver overskud i skrotkassen

Fra Miljøstyrelsen, har Motorhistorisk Samråd, fået tilsendt et omfattende høringsmateriale der omhandler forslag til ændringer af den såkaldte skrotningsordning. Ændringsforslagene omhandler såvel ændringer til loven, som ændringer til bekendtgørelsen.

Ændring gav utilsigtet virkning

Intentionen med lovforslaget, er at nedbringe det meget store overskud der er oparbejdet gennem de senere år, efter den seneste lovændring på området. Tilbage i 2013 blev det miljøbidrag der betales til ordningen, over køretøjernes forsikringer, hævet fra 60 kr. til 101 kr. Samtidig sænkede man den godtgørelse der kunne udbetales ved skrotningen af køretøjet. De to fakta har gjort at der i dag er akkumuleret et meget stort overskud i ordningen, da man på den måde har reduceret incitamentet til at få skrottet ved en miljøgodkendt ophugger.

Ønsket med lovændringen er altså at få nedbragt overskuddet, og at få flere væk fra de ulovlige ophuggere. Med en nedsættelse af miljøbidraget og ved at øge skrotningsgodtgørelsen, samt bedre information, vil man over de næste 4 år få flere biler ind hos de miljøcertificerede skrotningsvirksomheder.

Hos Motorhistorisk Samråd har vi konstateret, at veterankøretøjerne også bidrager til overskuddet i skrotningsordningen, da disse også betaler via miljøbidraget, og kun i et marginalt antal tilfælde vil blive afhændet som skrot.

Giver 4,5 mio. uden at få noget til gengæld

Motorhistorisk Samråds løsningsforslag er derfor ganske lige til. Vi har bedt ministeren se på et ændringsforslag til lovforslaget om miljøbidraget. Ændringsforslaget går ud på at veterankøretøjer undtages for at betale til en ordning vi ikke benytter os af, og derfor er med til at skabe et uønsket stort overskud i. Vores tal viser at der er omkring 45.000 køretøjer der betaler til denne ordning, hvilket tilfører ordningen 4,5 mio. kroner årligt. En ordning hvorfra veterankøretøjsejerne kun i meget sjældne tilfælde vil hæve fra.

En del af forslaget der nu er i høring, handler også om gennem mere information at få flere køretøjer korrekt miljøbehandlet ved ophug. Det er tanken at Miljøstyrelsen skal tilføres ekstra midler til en kampagne med det formål, der skal køre hen over de næste år.

Veteranfolket vil informeres

Motorhistorisk Samråd har for år tilbage udgivet en pjece der skal oplyse veterankøretøjsejere om at være miljøbevidste, og om korrekt håndtering af de miljøfarlige stoffer der er i en bil eller en motorcykel. Med de mange nye veteranejere der er kommet til, hen over de senere år, og det større fokus der er på behovet for at passe på vores natur og miljø, mener vi der er behov for at genudgive disse informationer i en ny udgave. Som en del af vores høringssvar opfordrer vi derfor til at Miljøstyrelsens folk, hjælper MhS, såvel økonomisk som praktisk, med at få sat en informationskampagne på benene, der er rettet særligt mod ejere af historiske køretøjer.

Samrådet høringssvar kan downloades og læses i sin helhed via dette link

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...