30 år er godt, rummelighed er bedre

En gang i en meget nær fremtid bliver det en nødvendighed i et eller andet omfang, at ombygge eller ændre på de historiske køretøjer, hvis vi i det hele taget skal kunne benytte dem.

Nødvendigheden kommer af forskellige veje. Det kommer af nye lovkrav, af ændrede miljøvilkår og grundet tekniske problemstillinger der er uoverstigelige. I Danmark er vi så ”uheldige” at vi har en meget stringent fortolkning af reglerne for det der i daglig tale kaldes veterankøretøjer. Lovgivningen omtaler et veterankøretøj der for at være ”originalt” skal ”fremstå som ved første registrering”, eller som Færdselstyrelsen forklarer det i synsvejledningen ”at køretøjet fremtræder i en udførelse, som da det forlod fabrikken eller opbyggeren inden første ibrugtagning”. Langt de fleste om ikke alle danske veterankøretøjer lever ikke op til den definition.

 

Godt forarbejde fra FIVA

Heldigvis har vores internationale organisation, FIVA, arbejdet målrettet på at få en ny definition på historiske køretøjer indføjet i EU landenes lovgivninger. Den definition giver lidt flere muligheder for ændringer på køretøjerne, så vi kan holde dem rullende, uden at gå på kompromis med det historiske og det vi selv opfatter som historiske køretøjer.

Et væsentligt punkt i det arbejde FIVA har gjort er med EU’s harmonisering af periodesyn af køretøjer i EU. Her vil politikerne egentlig gerne undtage de historiske køretøjer for periodesyn, og for at gøre det ens har der været behov for en ens definition på et historisk køretøj.

 

Små nuancer, stor virkning

EU definition om historiske køretøjer fortæller at de er 30 år eller ældre, og at det er »historisk bevaret og vedligeholdt i original stand, samt at der er ikke foretaget væsentlige ændringer af hoveddelenes tekniske specifikationer«. På et nyligt møde mellem Motorhistorisk Samråd og Færdselsstyrelsen blev man enige om at historiske køretøjer i forhold til EU aftalen godt kunne defineres som »historisk bevaret og vedligeholdt i tidssvarende stand, tilstræbt original stand«. Det er bittesmå nuanceforskelle, også i forhold til nuværende dansk lovgivning, men ikke desto mindre meget væsentlige for at bevare køretøjerne for eftertiden.

Nu er EU aftalen om periodesyn kommet så langt, at den er kommet i høring her hjemme. Blandt andet Motorhistorisk Samråd, har afgivet nok et af de vigtigste høringssvar i nyere tid. Høringssvaret i sin helhed kan man læse via dette link. 

 

Myndighedernes forståelse af historiske køretøjer

På trods af aftalen på mødet med Færdselstyrelsen, så er det ikke alle EU politikernes gode intentioner om historiske køretøjer der er kommet med over i Færdselsstyrelsens foreslåede ændringer, hvilket vi naturligvis gør opmærksom på i vores høringssvar. Det er sådan set kun ændringen af årgangen til 30 år, der er kommet med, og det kun i den ene paragraf, i forhold til bevarelsen af de historiske køretøjer, der er den ikke mere anvendelig end de nuværende 35 års grænse. Det er rummeligheden i reglerne, og ændringen af originalitetsbegrebet, der har den store betydning.

Motorhistorisk Samråd vil nu gå i dialog med styrelsen om vores holdninger til periodesyn af historiske køretøjer. Det er et håb at de intentioner der kommer fra EU’s køretøjsikkerhedspakke, også bliver realitet i dansk lovgivning inden for overskuelig fremtid, og helst inden udviklingen skader bestanden af historiske køretøjer og den fælles motorhistoriske kulturarv vi er her for at forvalte.

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...