Når standen påvirker prisen, påvirkes afgiften

Mange ting kan have indflydelse på prisen når man køber i udlandet, men når først bilen eller motorcyklen er her i landet så spiller originalitet en væsentlig rolle i afgiftsberegningen.

I et nyt lovforslag, der netop har været i høring, foreslår Skatteministeriet at det automatiske tillæg/fradrag for standen på køretøjet på 5% reduceres til 2%. Motorhistorisk Samråd foreslår i deres høringssvar, at fradraget for køretøjer ældre end 35 år skal være meget, meget højere.

Med udgangspunkt i det forhadte originalitetskrav, argumenterer Motorhistorisk Samråd i dette høringssvar for hvordan særlige danske regler gør netop køretøjets stand overordentlig væsentligt.

Oftest bliver veterankøretøjer beregnet ud fra prisen som ny, men i flere og flere tilfælde ser man at afgiftsberegningen sker på baggrund af den aktuelle handelsværdi, da det ofte kan betale sig bedst. Det hænger sammen med hvor dyre danskernes biler blev op gennem 70’erne og 80’erne, og hvor handelsværdi i dag ikke er fulgt med.

Omdrejningspunktet i argumentationen er, at det nøjeregnende fokus der ses fra myndighedens side på veterankøretøjers originalitet, udløser en stor ”straf” der får indflydelse på værdien af køretøjet. Det er almindelig viden når man har med veterankøretøjer at gøre, at visse dele der er svære eller umulige at skaffe, kan have stor indvirkning på værdien af køretøjet. I Danmark er det så yderligere sådan, at hvis ikke de dele på køretøjet er originale, så vil køretøjet ikke kunne afgiftsberegnes som veterankøretøj. Det får så den konsekvens, at afgiftsberegningen pålægges det høje brændstoftillæg. Dermed får det såkaldte originalitetskrav en konsekvens i afgiftsberegningen, også når det er værdien der skal bruges som grundlag for beregningen.

Hvis der mangler væsentlig dele, uanset om de er udskiftet med andre dele med tilsvarende funktion, så er det afgørende for køretøjets værdi.

Hvis der mangler væsentlig dele, uanset om de er udskiftet med andre dele med tilsvarende funktion, så er det afgørende for køretøjets værdi.

Motorhistorisk Samråd foreslår i høringssvaret, at man enten særbehandler alle veterankøretøjer individuelt, eller alternativt fjerner ”originalitetskravet”.

Ud over dette, indeholder vores høringssvar også en kommentar til en anden ændring der vedrører bortkommende nummerplader. I en dialog mellem Motorstyrelsen og MhS, der har Motorstyrelsen for nyligt erkendt, at der er en mulighed for at hvis man taber en oprindelig emaljeplade, så skal den ikke nødvendigvis erstattes af en hvid reflekterende nummerplade, men kan erstattes af en ny-produceret historiske nummerplade, også selv om nummeret ligger uden for den afsatte nummerrække.

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...