Der er vindere, og kun ganske få tabere, med de nye registreringsafgifter

Med hjælp fra Dansk Veteranbil Klubs store bibliotek har vi fundet frem til et væld af nybilspriser

For en uge siden præsenterede Skatteminister Morten Bødskov den såkaldte Bilpakke, der er en omlægning af de danske registreringsafgifter hen mod en mere grøn og miljøvenlig ordning. Aftalen indeholdt også væsentlige ændringer for de historiske køretøjer. Det vil vi bruge dette ekstraordinære nyhedsbrev på at beskrive lidt mere detaljeret.

De samlede organisationer står bag ønsket om at få afskaffet det forhadte originalitetskrav, der har været på vores dagsorden i mindst de seneste 5 år. Det er nu lykkedes, og aftaleparterne tog også brændstoftillægget med som vi har kæmpet med at få fjernet, lige siden det blev indført for veterankøretøjerne for snart 20 år siden. Hvad vi ikke havde regnet med, og som kom som en kærkommen overraskelse, var at man også nu reducerer i importafgifterne, så op imod 80-90% af den typiske veteranimportør vil opleve et markant fald i afgiften med halvdelen eller mere.

Konsekvensberegninger på plussiden

For at anskueliggøre de nye afgifter, har vi brugt den forgangene uge på at beregne en række konkrete eksempler på registreringsafgift for de mest almindelige veteranbiler. Det er vores tanke at man kan bruge liste til at gætte sig frem til afgift på sammenlignelige køretøjer.

Inden vi skrider til listen, er det vigtigt for os at få indskrevet en ansvarsfraskrivelse i de nedenstående beregninger. I 1925 indførtes under Thorvald Stauning de første registreringsafgifter på automobiler, siden er afgiftsreglerne ændret et utal af gange, og flere og flere parametre er ført på her iblandt ændrede momssatser og forhandleravancer. Det er derfor ikke reelt muligt at lave en præcis afgiftsberegning ud fra datidens pris fra forhandler. Så tag det med i nedenstående liste:

Afgiftseksempler på typiske importerede veterankøretøjer

Klik på billedet for at se det i en lidt højere og mere læsbar kvalitet

Et gemt knæk gav forvirring

Ændringerne blev de første dage misforstået af mange, der kun så at man ændrede det gamle afgiftsgrundlag fra 40% til 75%, men man glemte det vigtigste, at der samtidig blev indført et nyt skalaknæk. Dette skalaknæk betyder at der kun skal betales 25% afgift af de første 65.000 kr. Der skulle man før betale 85% af de første 197.700. Da langt de fleste veterankøretøjer ender med et afgiftsgrundlag under, så er der reelt kun 25% afgift på dem. Da man samtidig øger skalaknæk 2 til 202.200, betyder det at flere af de dyrere kommer med under de 85%, som altså gælder for skalatrin 2.

Ud fra ovenstående kan man finde frem til en generel huskeregel, der siger at biler der havde en nypris hos forhandleren på 231.000 eller mindre, vil der kun skulle betales 25% af i afgift ved import. Der vil desuden ikke være noget tillæg for brændstofforbruget, og ikke noget originalitetskrav. I alt ser vi altså nu på meget simplere regler, og generelt også lavere afgift.

Nyere og dyrere biler bør fortsat betale efter markedsværdien

Desværre ser vi også på at der vil være mange, navnlig meget dyre biler, der vil opleve at det ikke vil kunne betale sig at importere efter veteranreglerne. Der vil man som hidtil have mulighed for at betale afgift efter den aktuelle markedsværdi, hvis det bedre kan betale sig. Det skal dertil siges at afgift efter markedsværdi, også er faldet grundet det nye lave skalaknæk. Da afgiftssatserne således ikke er øget, men alene at skalaknækkene er ændret, så er der i princippet ingen biler der vil stige i afgift, men flere vil opleve et fald i forhold til før.

Man skal i en analyse også tage med, at det generelt vurderes at rigtig mange ville have haft svært ved at overholde Motorstyrelsen nidkære krav til originalitet. Da det krav nu også er fjernet, er der altså også fjernet en potentiel strafafgift for uoriginalitet på mellem 60-100.000 kr. per køretøj.

Motorhistorisk Samråd udsendte en pressemeddelelse sidste fredag, på samme tid som Regeringen lagde sin Bilpakke frem for offentligheden. Vi må erkende at vores pressemeddelelse godt kunne have været tydeligere i sine informationer og sit budskab, der alene var baseret på de første få minutters gennemgang af aftaleteksten. Nu har vi haft god tid til både at læse os igennem og regne eksempler igennem, og vi vurderer at det ser rigtig godt ud, men der er sandelig også en del mere at arbejde på.

Det er vores plan at udkomme med endnu et nyhedsbrev inden jul, hvor vi vil komme ind på andre detaljer i aftalen, og specifikt meget mere om vores fremtidsplaner.

Med venlig hilsen

Steen Rode-Møller
Formand

og

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder

Motorhistorisk Samråd

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...